Meist

Talllinna Reumaühendus MTÜ ühendab Tallinna ja Harjumaa luu-, liigese- ja sidekoehaigeid, nende pereliikmeid, meditsiinitöötajaid ja teisi inimesi.

Ühendus sai algus 1991. a. loodud Eesti Reumaliidu Tallinna osakonnast, mis registreeriti iseseisva ühendusena
2001. a. Tallinna Reumaühenduse loomisega seostuvad tuntud reumatoloogid – Oivi Aakre, Ester Luiga, Tõnu Peets, Piia Tuvik ning patsientidest Maire-Liis Hääl, Milvi Raamat, Asta Põldmäe, Asta Piksaar, Aime Kristenbrun jt. Nende poolt loodud traditsioone kannab jõuliselt edasi tänane Tallinna Reumaühendus.

Ühing korraldab regulaarselt ja igakuiselt piirkonna luu-ja liigesehaigete infopäevi ja jututubasid Tallinnas Endla tn 59 asuvas Tallinna Puuetega Inimeste Koja Tegevuskeskuses ja lisaks koolitusüritusi väljaspool Tallinna, suvekoolitusi ja regulaarselt ühiseid liikumistreeninguid.

Välja on antud ka mitmeid patsientidele suunatud trükiseid – teabelehti, võimlemisvihikuid ning läbi on viidud patsientide toimetulekuuuringuid. Tallinna Reumaühendus koondab ligi 200 liiget.

Ühendust juhib 4 – liikmeline juhatus :

1. Külli Halenius – kylli@tallinnareumauhendus.ee
juhatuse esimees, sotsiaalnõustaja, liikumisterapeut ja massöör
2. Marge Esko – marge@tallinnareumauhendus.ee
reumatoloog MD, ühingu programmi ja koolitustegevuse meditsiiniline nõustaja
3. Reet Mihkli – reet@tallinnareumauhendus.ee
projektide koordinaator, liikmete registreerimine
4. Vilma Einmann – vilma@tallinnareumauhendus.ee
projektide koordinaator, kontaktide hoidmine liikmetega