Saamislugu

Aastail 1991-2001 toimus Tallinna luu-ja liigesehaigetele haiguskoolituste korraldamine Eesti Reumaliidu juhatuse liikmete dr Ester Luiga ja patsient Milvi Raamatu initsiatriivil.

Algusaastatel ( 1992 – 1994) toimus Tallinnas neli rahvarohket teabepäeva. Infot ürituste kohta saadi ajakirjandusest. Pärast loengute lõppu toimusid ülipopulaarsed ja oodatud arstide (professorid L. Päi ja R. Birkenfeldt Tartust, professor H. Isomäki Soomest, Eesti peareumatoloog O. Aakre, reumatoloogid H. Koppel ja E. Luiga) konsultatsioonid.

Alates 1994. aastast, kui loodi Eesti Puuetega Inimeste Koda, hoogustus haigete koolitus. Seda soodustas ka EPI Fondilt saadav rahastus. 4- 6 korda aastas jätkati ka teabepäevade ja grupiõppustega haigetele.

15. märtsil 2001. a. sai Eesti Reumaliidu Tallinna osakonnast MTÜ Tallinna Reumaühendus. Võeti vastu ühenduse põhikiri ja kinnitati juhatus. Tallinna Reumaühenduse juhatuse esimeheks valiti Sirje Piht.

Reumaliidu asutajaist kuulusid Tallinna Reumaühenduse liikmeskonda veel reumatoloog Oivi Aakre, Maire-Liis Hääl, Asta Põldmäe, Helgi Koord, Erika Känd, Heli Ormisson, Asta Piksaar, Milvi Raamat, Viive Saarmann, Virve Villemson ja auliikmena Aime Kristenbrun.

2021.a. mais üldkoosolekul muudeti Tallinna Reumaühenduse nimi Tallinna Reumaühinguks ning kinnitati ka uus 5-liikmeline juhatuse koosseis.

Tallinna Reumaühing täna

Alates 2004. aastast toimuvad Tallinna Reumaühenduse regulaarsed loengud ja seminarid Tallinna ja Harjumaa luu-ja liigesehaigetele Tallinna Puuetega Inimeste Koja ruumides Endla tn 59.

Igal kalendriaastal korraldatakse vähemalt 1 üldkoosolek. Aasta võetakse kokku traditsiooniliselt ühise jõulukuu tähistamisega detsembri alguses.

2007. aastast alustas Tallinna Reumaühendus regulaarselt 1 kord kuus toimuvate haiguskoolituste – jututubadega.

Jututuba on haiguspõhine – või kaasuvat haigust- ja sellega toimetulekut käsitlev terviseteemaline loeng koos küsimuste – vastustega ja haigete omavahelise kogemustevahetamise võimalusega spetsialisti juhtimisel.

Alates 2009.aastast korraldatakse regulaarselt ka kahepäevaseid suvekoolituspäevi, mis toimuvad väljaspool Tallinnat. Nende päevade raames on võimalik lisaks loengutele tutvuda erinevate teraapia-, liikumise- ja toitumise soovituste ning võimalustega

Väikeste gruppide käimispäevad “Käime terviseks” toimuvad regulaarselt paar korda kuus Tallinna eri paikades: Kadriorg, Pirita, Kloostrimetsa, Vabaõhumuuseum, Pääsküla, Paljassaare. Käimised jäävad ära vaid suure külma või libedaga.

Juba üle 10 aasta on koos käidud võimlemas Ida Tallinna Keskhaigla ruumides kui rahastus selleks on leitud. Viimastel aastatel käib võimlemis-ja venitusgrupp Tallinna Puuetega Inimeste Koja võimlemissaalis, Endla tn 59.

Mitmeid aastaid on juhendanud meie rühmi füsioterapeudid Ivi Abrami ja Triin Rohumäe ning Maire Ansaar, kelle poolt on koostatud ka võimlemisvihikud „Omal jõul 1-5“ luu-ja liigesehaigetele. Mitmeid võimlemisvihikuid on koostanud taastusarst Eve Sooba jt. Harjutuste õigeks sooritamisoskuseks on vajalik eelõpetus ja aeg-ajalt ka liikumisravi spetsialisti poolne harjutuste tehnilise soorituse kontroll!

Paari aasta taguse statistika kohaselt on meie liikmeskonda kuuluvad kroonilised luu- ja liigesehaiged oma haigust põdenud keskmiselt 10-20 aastat.

Reumatoloogia on kiiresti arenenud ja üha kiiremini selguvad haiguse põhjused ja kaasnevad haigused ning haigus saab kontrolli alla. Sellele on aidanud kaasa ka uued ravimid, uued teadmised ravimitest ja ravist ning patsientide teadlikkuse kasv.

Oma haiguse leevendamiseks ja normaalseks igapäevaseks toimetulekuks saab haige ise palju ära teha.

Tallinna Reumaühing aitab kaasa patsientide teadlikkuse kasvule oma haigusest ja sellega kaasuvatest haigustest ning toetab paremat toimetulekut. Meie ühingu kogemus näitab, et koos käies ja kogemusi vahetades ning loengutest uusi teadmisi saades püsib inimeste vaimne-ja füüsiline tervis tasakaalus, nad on tegusamad, rõõmsameelsed ja tööjõulistemad.