Üritused 2015

2015.a. toimunud üritused :

1. 2015.a. jaanuarist kuni novembrini toimus haigetele 8 jututuba – loengut luu-ja liigesehaiguste, vaimse tervise, südameveresoonkonna haiguste, toitumise, psühholoogia ja taastusravi – liikumise teemadel.

Jututoad viidi läbi Tallinna Puuetega Inimeste Koja loenguruumides Endla tn 59, Tallinnas.

Jututubades osales 55 – 75 haiget.

2.   4. aprillist – augustini toimusid  projekti „Teadlik ja liikuv vanemaealine luu-ja liigesehaige aktiivses tegevus – ja liikumisteraapia protsessis ning vanusesõbralikus keskkonnas“ raames järgmised koolitused :

MTÜ Tallinna Reumaühendus viis läbi ajavahemikul aprill – august 2015 Tallinna –ja Harjumaa liigesehaigetele suunatud  koolituspäevad 10.04., 28.04., 12.05.,19.05., 08.07. 2015.a. Tallinnas ja Harjumaal. Projekti eesmärgiks oli haigete parem iseseisev toimetulek igapäevaelus, liikumis-ja töövõime säilitamine ning puude vältimine. Sihtgrupiks olid eelkõige vanemaealised, 50 +, luu-ja liigesehaiged Tallinnas ja Harjumaal. Projekt hõlmas 5 koolituspäeva.

Koolitustel osalesid Tallinna Reumaühenduse ja Eesti Osteoporoosihaigete Seltsi liikmed, erinevate luu-ja liigesehaiguste põdejad Tallinnast ja Harjumaalt.

Projekti käigus elluviidud tegevused tõstsid osalejate teadmisi aktiivsest vananemisest ja vanusesõbraliku ning ohutu keskkonna kujundamisest, traumade ja vigastuste vältimisest, kaasaegsetest sotsiaalhoolekandeteenustest, sotsiaalkindlustussüsteemist, taastusravi- ja rehabilitatsioonisüsteemist ning – võimalustest.

Projekti toetas Hasartmängumaksu Nõukogu

3.   6. ja 7. juulil  Tallinna Reumaühenduse suvekoolitus „Vaimse ja füüsilise tervise tasakaalu ning elukvaliteedi hoidmine vanemaealisel luu-ja liigesehaigel“ Laulasmaa spa koolituskeskuses

MTÜ Tallinna Reumaühendus viis läbi 6. ja 7.juulil 2015 Tallinna –ja Harjumaa luu-ja liigesehaigetele suunatud  koolituspäevad Laulasmaal „ Vaimse ja füüsilise tervise tasakaalu-  ning elukvaliteedi hoidmine vanemaealisel luu-ja liigesehaigel. See on jätkuprojekt 2012.a. alanud suvisele koolitusprogrammile. Seminar on traditsiooniline ja toimus neljandat aastat. Sihtgrupiks on eelkõige vanemaealised luu-ja liigesehaiged Tallinnas ja Harjumaal. Koolituspäevad toimusid Harjumaal, Laulasmaa spa koolitus- ja taastusravikeskuse ruumides ning vabas looduses.

Seminaril osalesid Tallinna Reumaühenduse ja Eesti Osteoporoosihaigete Seltsi liikmed, erinevate luu-ja liigesehaiguste põdejad.

Koolituspäevade raames toimusid Lääne Tallinna Keskhaigla, Tartu ülikooli, Ida Tallinna Keskhaigla, Pärnu haigla SA, OÜ Barotix spetsialistide ning Laulasmaa ja Tallinna Reumaühenduse liikumisterapeutide ja treenerite loengud ning treeningud ja osalejate tervisenäitajate mõõtmised.

Seminar keskendus peamiselt vanemaealise kroonilise luu-ja liigesehaige igapäevase vaimse ja füüsilise tervise säilitamisele ja hoidmisele läbi teadlikkuse tõstmise, erinevate teraapiate ja treeningute kasutamise, liikumise ja taastusravi võimaluste ja viiside tutvustamisele looduses, vees ja vabas õhus.

Projekt viidi ellu Hasartmängumaksu Nõukogu rahalisel toel ning osalejate omaosaluse – ja kaasfinantseerijate     kaasabil.

Loengutel ja liikumistundides käsitleti järgnevaid teemasid :

1) Põletikulised luu-ja liigesehaigused – reumatoidartriit ja osteoporoos ning nende kaasaegne ravi ja taastusravi

2) Kroonilise luu-ja liigsehaigusega kaasuvad haigused vanemaealistel – mäluhäired, dementsus, nende ennetus ja ravi. Loovteraapiad igapäevasel toimetulekul

3) Valgu, D-vitamiini , rasvhapete osatähtsus luu-ja liigesehaige toidulaual

4) Vesiravi ja võimlemisharjutused basseinis ja merevees

5) Pilatese ja Shindo venitusharjutused vanemaealiste liigestele

6) Kepikõnd ja kiirkõnd ning koormuse suurendamine

7) Osalejate tervise-ja treeningunäitajate mõõtmine. Mõõdeti  osalejate vererõhku, kolesterooli, veresuhkrut, rasvaprotsenti, kaalu, kehamassiindeksit, tehti koormustesti ja nõustati individuaalselt.

8) Toortoidu osatähtsus luu-ja liigesehaigete toidulaual. Toortoidu valmistamine ja kuivatamine

4. Augustist detsembrini 2015. ning jaanuaris 2016.a. viidi läbi projekti  “ Vanemaealise luu-ja liigesehaige ohutu treening ” koolituspäevad – võimlemis-, venitus- ja tasakaalutreeningud Sparta spordiklubis, vesivõimlemistreeningud  Ida Tallinna Keskhaiglas, Viimsi Tervisekeskuses ja Laulasmaa spa ujulas, jalgrattatreeningud Nõmme-Harku terviserajal ja Sparta spordiklubi velotrenazööride saalis.

Osalejaid oli rohkesti. Projekti toetas Hasartmängumaksu Nõukogu.

5.   4.detsembril tähistas ühing liikmeskonnaga jõulukuud, tänas osalejaid ja tegevusplaani elluviijaid, Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis.

Räägiti 2015.a. toimunud koolitustest ja liikumisüritustest ning tutvustati 2016.a. programmi ja tegevuskava.

6. 2015.a. aprillis ja oktoobris toimusid ühenduse 2 üldkoosolekut